Laatste nieuws

Zuid Afrika

Toezichthouders, directie, bestuurders en managers

Na meer dan 15 jaar ervaring bij vooraanstaande bureaus als Mercuri Urval en Rieken & Oomen brak een natuurlijk moment aan om als zelfstandig bureau op het gebied van search, selectie en ontwikkeling verder te gaan. Wij doen dit onder de naam Van Gorkom Executive.

Wij bieden:

  • een eigen, effectieve aanpak: wat, hoe en waarom, een scherpe analyse van uw organisatie
  • een helder en scherp, toepasbaar advies: welk profiel past bij uw organisatie en bij wat de markt vraagt 
  • een groot en actueel netwerk
  • kennis van en inzicht in uw organisatie en uw markt
  • sterke persoonlijke procesbegeleiding waarbij gedeelde kennis en inzichten leiden tot groot draagvlak en gedeelde keuze
  • oog voor en onorthodoxe search met betrekking tot diversiteit
  • kandidaten op vaste en tijdelijke basis.